Syndyk sprzeda udział z wolnej ręki

Data dodania: 05 grudzień 2018Ogłoszenie: 14950

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący ½ (jedną drugą) w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 44 znajdującego się w budynku przy ul. Grenadierów 12/14/16 w Radomiu
w dzielnicy Ustronie, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00105245/9 wraz z ułamkowym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu i takim samym udziałem we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli.
Cena wywoławcza wynosi 63.900,- zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych).
Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w biurze Syndyka-ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa.
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 04 lutego 2019 roku na wskazany poniżej adres Biura Syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka (adres: ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa), pod nr telefonu (22) 843 44 12, adresem e-mail: sekretariat@kgkancelaria.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Ogłoszeniodawca

Kontakt
Telefon:

Kategoria: Nieruchomości
Typ oferty: Mieszkania
Lokalizacja: Radom
Wyświetleń: 172
© 2012 Radomlokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.