Kurs kadry i płace - elearning z zaświadczeniem MEN

Dodane Piątek, 03 Lutego 2023, 13:12:30, ID ogłoszenia: 39392
299 zł
Kurs kadry i płace - elearning z zaświadczeniem MEN
Wyświetleń: 30

Opis ogłoszenia

Cena kursu 299 zł

Kurs Kadry i Płace – wersja na rok 2023

E-learningowy Kurs Kadry i Płace – to połączenie wiedzy merytorycznej z przykładami wykorzystania teorii w praktyce oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania przez uczestnika.

Kurs Kadry i Płace w wersji online pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Uczestnik sam decyduje kiedy korzysta z kursu.

Technologia kursu pozwala na odtwarzanie go również na urządzeniach mobilnych.


Kurs Kadry i Płace udostępniany jest uczestnikom na okres 3 miesięcy od momentu utworzenia dostępu do kursu na indywidualnym koncie na platformie e-learningowej.

W okresie dostępu do Kursu uczestnik może bez limitu zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Po ukończeniu Kursu wystawiane są:
- certyfikat zawierający szczegółowy program zrealizowanego kursu
- zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MENDodatkiem do materiału szkoleniowego są różne druki, oraz wydruk materiałów szkoleniowych w formie prezentacji które uczestnik może sobie pobrać.Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze kursy elearningowe wyglądają:

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl
login: demo2023
hasło: demo2023Program kursu:


Moduł I Nawiązanie stosunku pracy

1. Rekrutacja – obowiązki i uprawnienia pracodawcy
2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
3. Umowy o pracę
4. Informacja do umowy o pracę
5. Inne umowy


Moduł II Obowiązki pracodawcy

1. Obowiązki pracodawcy – zagadnienia ogólne
2. Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich i szkoleń okresowych
3. Obowiązki wobec US i ZUS, PFRON i GUS
4. Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej


Moduł III Uprawnienia pracownicze

1. Uprawnienia pracownicze – zagadnienia ogólne
2. Szczególne uprawnienia rodziców
3. Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych.


Moduł IV Nieobecności pracownicze

1. Urlop wypoczynkowy - zasady ustalania wymiaru i udzielania
2. Urlop bezpłatny
3. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski
4. Urlop wychowawczy
5. Inne nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia

Moduł V Czas pracy

1. Czas pracy – zagadnienia ogólne
2. Systemy i rozkłady czasu pracy
3.Praca w porze nocnej
4. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
5. Praca w dzień wolny od pracy
6. Praca w niedziele i święta
7. Dyżur pracowniczy
8. Czas pracy w podróży służbowej


Moduł VI Zmiana warunków zatrudnienia i definitywne rozwiązanie umowy o pracę

1. Zmiana warunków zatrudnienia
2. Pracownicy objęci ochroną
3. Rozwiązanie umowy o pracę - tryb i zasady
4. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
5. Konsultacje ze związkami zawodowymi
6. Sankcje za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia


Moduł VII Zakończenie zatrudnienia

1. Obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem zatrudnienia
2. Świadectwo pracy - zasady wystawiania i treść
3. Sankcje dla pracodawcy związane z niewydaniem świadectwa pracy.


Moduł VIII Wynagrodzenie za pracę

1. Wynagrodzenie – zasady ogólne
2. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca
3. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac

Moduł IX Lista płac

1. Odliczenia z wynagrodzenia
- Składki na ubezpieczenia społeczne
- Zaliczka na podatek dochodowy
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne
2. Narzuty na wynagrodzenie - Rodzaje i wysokość składek
3. Schemat obliczania wynagrodzenia z brutto do netto
4. Pracownicze Plany Kapitałowe

Moduł X Umowy cywilnoprawne

1. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń społecznych
2.Rozliczanie umów zlecenia
3 Rozliczanie umów o dzieło


Moduł XI Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

1. Obowiązki pracodawcy
2. Rodzaje i wysokość świadczeń
3. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy
4. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne
5. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne
6. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia
7. Zasady ustalania podstawy dla zleceniobiorcy
8. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i netto

Moduł XII Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

1. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.
2. Potrącenia z wynagrodzenia - obowiązkowe i dobrowolne
3. Potrącenia z zasiłków - obowiązkowe i dobrowolne
4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych


Moduł XIII Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych
1. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych
2. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych
3.Rozliczanie podróży służbowych
4. Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczneTest końcowy modułu Kadry i Płace

Opis ogłoszenia

Cena kursu 299 zł

Kurs Kadry i Płace – wersja na rok 2023

E-learningowy Kurs Kadry i Płace – to połączenie wiedzy merytorycznej z przykładami wykorzystania teorii w praktyce oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania przez uczestnika.

Kurs Kadry i Płace w wersji online pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Uczestnik sam decyduje kiedy korzysta z kursu.

Technologia kursu pozwala na odtwarzanie go również na urządzeniach mobilnych.


Kurs Kadry i Płace udostępniany jest uczestnikom na okres 3 miesięcy od momentu utworzenia dostępu do kursu na indywidualnym koncie na platformie e-learningowej.

W okresie dostępu do Kursu uczestnik może bez limitu zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Po ukończeniu Kursu wystawiane są:
- certyfikat zawierający szczegółowy program zrealizowanego kursu
- zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MENDodatkiem do materiału szkoleniowego są różne druki, oraz wydruk materiałów szkoleniowych w formie prezentacji które uczestnik może sobie pobrać.Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze kursy elearningowe wyglądają:

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl
login: demo2023
hasło: demo2023Program kursu:


Moduł I Nawiązanie stosunku pracy

1. Rekrutacja – obowiązki i uprawnienia pracodawcy
2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
3. Umowy o pracę
4. Informacja do umowy o pracę
5. Inne umowy


Moduł II Obowiązki pracodawcy

1. Obowiązki pracodawcy – zagadnienia ogólne
2. Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich i szkoleń okresowych
3. Obowiązki wobec US i ZUS, PFRON i GUS
4. Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej


Moduł III Uprawnienia pracownicze

1. Uprawnienia pracownicze – zagadnienia ogólne
2. Szczególne uprawnienia rodziców
3. Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych.


Moduł IV Nieobecności pracownicze

1. Urlop wypoczynkowy - zasady ustalania wymiaru i udzielania
2. Urlop bezpłatny
3. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski
4. Urlop wychowawczy
5. Inne nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia

Moduł V Czas pracy

1. Czas pracy – zagadnienia ogólne
2. Systemy i rozkłady czasu pracy
3.Praca w porze nocnej
4. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
5. Praca w dzień wolny od pracy
6. Praca w niedziele i święta
7. Dyżur pracowniczy
8. Czas pracy w podróży służbowej


Moduł VI Zmiana warunków zatrudnienia i definitywne rozwiązanie umowy o pracę

1. Zmiana warunków zatrudnienia
2. Pracownicy objęci ochroną
3. Rozwiązanie umowy o pracę - tryb i zasady
4. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
5. Konsultacje ze związkami zawodowymi
6. Sankcje za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia


Moduł VII Zakończenie zatrudnienia

1. Obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem zatrudnienia
2. Świadectwo pracy - zasady wystawiania i treść
3. Sankcje dla pracodawcy związane z niewydaniem świadectwa pracy.


Moduł VIII Wynagrodzenie za pracę

1. Wynagrodzenie – zasady ogólne
2. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca
3. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac

Moduł IX Lista płac

1. Odliczenia z wynagrodzenia
- Składki na ubezpieczenia społeczne
- Zaliczka na podatek dochodowy
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne
2. Narzuty na wynagrodzenie - Rodzaje i wysokość składek
3. Schemat obliczania wynagrodzenia z brutto do netto
4. Pracownicze Plany Kapitałowe

Moduł X Umowy cywilnoprawne

1. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń społecznych
2.Rozliczanie umów zlecenia
3 Rozliczanie umów o dzieło


Moduł XI Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

1. Obowiązki pracodawcy
2. Rodzaje i wysokość świadczeń
3. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy
4. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne
5. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne
6. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia
7. Zasady ustalania podstawy dla zleceniobiorcy
8. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i netto

Moduł XII Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

1. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.
2. Potrącenia z wynagrodzenia - obowiązkowe i dobrowolne
3. Potrącenia z zasiłków - obowiązkowe i dobrowolne
4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych


Moduł XIII Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych
1. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych
2. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych
3.Rozliczanie podróży służbowych
4. Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczneTest końcowy modułu Kadry i Płace